Lucie BANASOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o pacienta s bronchopneumonií

Nursing Care of Patient with Bronchopneumonia
Abstract:
Cílem této práce je vypracování vzorového obecného plánu ošetřovatelské péče u pacienta s bronchopneumonií, který by mohl sloužit nejen ke studiu, ale také jako vzor důležitých kroků, které by měla v rámci kooperativních a autonomních profesionálních funkcí sestra dodržovat. Práce je rozdělena na dvě části. Teorie se zabývá fyziologií a patofyziologií dýchacích cest, charakteristikou onemocnění, diagnostikou …more
Abstract:
Object of this bachelor thesis is elaboration of exemplary, universaly plan of nursing care by the patient with bronchopneumonia, which could be attend on not only studies, but also like a template of an important steps, which should be adhere by the nurse in terms of cooperative and autonomical profesional duties. The thesis is divided on two parts. The theory is engaged in physiology and pathophysiology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Soňa Bocková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANASOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s bronchopneumonií. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta