BcA. Monika HRACHOVÁ

Master's thesis

"PŘEDSTAVIVOST JE POČÁTKEM TVOŘENÍ. PŘEDSTAVUJTE SI, PO ČEM TOUŽÍTE, CHCETE MÍT TO, CO SI PŘEDSTAVUJETE A NAKONEC VYTVÁŘÍTE TO, CO CHCETE MÍT."/G. B. Shaw/

Městská zvířata

"Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will." /G. B. Shaw/
Abstract:
Vytvořila jsem soubor objektů a šperků, konkrétně broží, určených k běžnému nošení. Pracovala jsem s vlastní představivostí v prostředí města, sídliště. Reagovala jsem na paneláky, okolo kterých chodím téměř každý den, jenž jsem ve svojí mysli přetvořila v Městská zvířata. Cílem bylo ukázat poetiku města, proměnit často nenáviděné a opovrhované stavby na milé tvory, se kterými se chceme kamarádit, …more
Abstract:
I created a set of objects and jewelry, specifically brooches for everyday wear. I worked with my own imagination in the city environment, housing estate. I responded to the block of flats I walk almost every day that I trans-formed into Urban Animals in my mind. The aim was to show the poetics of the city, to turn often hated and despised buildings into nice creatures with whom we want to be friends …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. M.A. Petr Vogel

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRACHOVÁ, Monika. "PŘEDSTAVIVOST JE POČÁTKEM TVOŘENÍ. PŘEDSTAVUJTE SI, PO ČEM TOUŽÍTE, CHCETE MÍT TO, CO SI PŘEDSTAVUJETE A NAKONEC VYTVÁŘÍTE TO, CO CHCETE MÍT."/G. B. Shaw/. Plzeň, 2019. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Master programme / field:
Design / Metal and Jewellery Design