BcA. Monika HRACHOVÁ

Diplomová práce

"PŘEDSTAVIVOST JE POČÁTKEM TVOŘENÍ. PŘEDSTAVUJTE SI, PO ČEM TOUŽÍTE, CHCETE MÍT TO, CO SI PŘEDSTAVUJETE A NAKONEC VYTVÁŘÍTE TO, CO CHCETE MÍT."/G. B. Shaw/

Městská zvířata

"Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will." /G. B. Shaw/
Anotace:
Vytvořila jsem soubor objektů a šperků, konkrétně broží, určených k běžnému nošení. Pracovala jsem s vlastní představivostí v prostředí města, sídliště. Reagovala jsem na paneláky, okolo kterých chodím téměř každý den, jenž jsem ve svojí mysli přetvořila v Městská zvířata. Cílem bylo ukázat poetiku města, proměnit často nenáviděné a opovrhované stavby na milé tvory, se kterými se chceme kamarádit, …více
Abstract:
I created a set of objects and jewelry, specifically brooches for everyday wear. I worked with my own imagination in the city environment, housing estate. I responded to the block of flats I walk almost every day that I trans-formed into Urban Animals in my mind. The aim was to show the poetics of the city, to turn often hated and despised buildings into nice creatures with whom we want to be friends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. M.A. Petr Vogel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRACHOVÁ, Monika. "PŘEDSTAVIVOST JE POČÁTKEM TVOŘENÍ. PŘEDSTAVUJTE SI, PO ČEM TOUŽÍTE, CHCETE MÍT TO, CO SI PŘEDSTAVUJETE A NAKONEC VYTVÁŘÍTE TO, CO CHCETE MÍT."/G. B. Shaw/. Plzeň, 2019. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Magisterský studijní program / obor:
Design / Design kovu a šperku