Mgr. Martin Jelínek

Bakalářská práce

Marketingová strategie pro modernizaci fitness centra pro ženy

The Marketing Strategy for the Modernization of the Fitness Center for Women
Anotace:
Bakalářská práce se snaží podat marketingový a manažerský pohled k navržení strategie, sloužící k modernizaci posilovny. Našim hlavním cílem bylo předložit návrh, jak zlepšit marketingovou strategii pro modernizaci vybraného fitness centra se zaměřením na ženy. Bylo popsáno stávající prostředí posilovny v oblasti managementu a marketingu, konkurenční prostředí podobných zařízení ve vybraném regionu …více
Abstract:
This thesis is striving to give marketing and management views on how to devise strategy which should serve for a modernization of a gym. Our main objective was to submit proposal on how to improve marketing strategy for modernization of this fitness center for women. In the thesis was described existing design in the area of management and marketing, external environment of our competitors in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií