Kateřina Ligrová

Bachelor's thesis

Psychické a zdravotní důsledky výkonu pomáhající profese

Psychological and Medical Concequences of the Aid-aimed Professions
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychických a fyzických důsledků výkonu pomáhající profese. To znamená syndrom vyhoření a jeho další somatické příznaky. Konkrétně je tato skutečnost zkoumána u pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé péči s klientem). Teoretická část obecně popisuje, co je to pomáhající profese a kdo ji vykonává. Dále základní typy zátěžových situací, psychosomatické …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the issue of psychological and physical impacts of performing a helping profession, i. e. the burnout syndrome and its somatic symptoms. Specifically, that issue is researched at social workers (workers performing direct client care). The theoretical part generally describes, who and what is the helping profession, basic types of demanding situations, psychosomatic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ligrová, Kateřina. Psychické a zdravotní důsledky výkonu pomáhající profese. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií