Bc. Petr Jakeš

Master's thesis

Muzikál v Brně se zaměřením na Městské divadlo Brno

Musical theatre in Brno with focus on Brno City Theatre
Abstract:
Muzikál vznikl v USA jako forma populárního hudebního divadla. Základní složky muzikálu jsou tři: příběh, libreto a hudba. V mé diplomové práci bych se chtěl věnovat problematice muzikálu ve vztahu k Brnu. Hlavní zřetel bych chtěl věnovat Městskému divadlu Brno, jež se v současnosti svou kvalitou řadí mezi nejvýznamnější muzikálová divadla v Česku. Městské divadlo Brno za dobu své existence uvedlo …more
Abstract:
Musical was born in the USA as a genre of popular music theatre. There are three essential components of musical: story, libretto and music. In my master´s diploma thesis, I would like to focus on musical in Brno. My master´s diploma thesis will concentrate especially on The Brno City Theatre. The Brno City Theatre is, at the present time, considered one of the best musical scenes in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta