Bc. Petr Jakeš

Diplomová práce

Muzikál v Brně se zaměřením na Městské divadlo Brno

Musical theatre in Brno with focus on Brno City Theatre
Anotace:
Muzikál vznikl v USA jako forma populárního hudebního divadla. Základní složky muzikálu jsou tři: příběh, libreto a hudba. V mé diplomové práci bych se chtěl věnovat problematice muzikálu ve vztahu k Brnu. Hlavní zřetel bych chtěl věnovat Městskému divadlu Brno, jež se v současnosti svou kvalitou řadí mezi nejvýznamnější muzikálová divadla v Česku. Městské divadlo Brno za dobu své existence uvedlo …více
Abstract:
Musical was born in the USA as a genre of popular music theatre. There are three essential components of musical: story, libretto and music. In my master´s diploma thesis, I would like to focus on musical in Brno. My master´s diploma thesis will concentrate especially on The Brno City Theatre. The Brno City Theatre is, at the present time, considered one of the best musical scenes in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta