Bc. Beáta Holá

Diplomová práce

Taktiky užívané psychoterapeuty k navázání vztahu a zvládání obtíží v procesu interkulturní psychoterapie

Tactics used by psychotherapists for creating therapeutic relationship and managing difficulties during the proces of intercultural psychotherapy
Anotace:
V práci nazvané „Taktiky užívané psychoterapeuty k navázání vztahu a zvládání obtíží v procesu interkulturní psychoterapie“ se zaměřuji na nalezení strategií, taktik a postojů užitečných pro terapeuty a jiné psychosociální profese při práci s lidmi z jiných kultur. V teoretické části definuji klíčová témata z některých publikací americké, rakouské, německé a české literatury, která se vztahují k doporučením …více
Abstract:
In the theses called " Tactics and strategies used by therapist for creation of therapeutic relationship and managing of difficult situations in the therapeutic proces with intercultural clients" I focus on findinf tactics and strategies considered as useful or helpful in the proces of intercultural psychotherapy. Key topic of the teoretic part concern the paradigm of multiculturalism, therapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií