Theses 

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů – Bc. Nela Štěpánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nela Štěpánková

Diplomová práce

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů

Crime Prevention Assistant in system of prevention social pathologies events

Anotace: Téma diplomové práce je zaměřeno na aktuální problematiku, a to na význam pozice asistenta prevence kriminality. Práce bude teoreticko-praktická. V teoretické části práce bude popsán systém jednotlivých aktérů v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem na asistenta prevence kriminality a realizováno zhodnocení projektu Asistent prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V praktické části bude využito kvalitativních metod - hloubkových rozhovorů a kazuistik.

Abstract: This diploma thesis deals with actual issue of the meaning of the an assistant of criminal prevention. The phesis consist of a theoretical ani practical part. In the theoretical part there a description of the individual actors in the field of the prevention of social pathology phenomene phenomena with a focus an assistant of criminal prevention, and an evolution of the Assistant of Prevention Project of the Ministry of the Interior of the Czech republic. In the practical part of the thesis the qualitative methods - in - depth interviews and case studies - will be used.

Klíčová slova: prevence, asistent prevence kriminality, sociálně patologické jevy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34696 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Štěpánková, Nela. Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz