Theses 

Asistenti prevence kriminality ve vybrané obci – Bc. Gabriela Zichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela Zichová

Diplomová práce

Asistenti prevence kriminality ve vybrané obci

Crime prevention asistants in selected village

Anotace: Diplomová práce si klade za cíl popsat a zhodnotit projekt Asistent prevence kriminality ve vybrané obci. V práci jsou nejprve vymezeny základní pojmy týkající se bezpečnosti a prevence kriminality. Pozornost je věnována také sociálnímu vyloučení. Následně je podrobněji popsán samotný projekt Asistent prevence kriminality, důvody jeho zavedení, organizace a možnosti financování. Poté je charakterizována obec, v rámci jejíhož území je provedeno šetření ohledně realizovaného projektu. Podstatnou část práce tvoří hodnocení výsledků dotazníkového šetření a srovnání výpovědí z řízených rozhovorů. Závěr práce je věnován hodnocení projektu a doporučením.

Abstract: Aim of this dissertation is to describe and evaluate the project Crime prevention assistant in a chosen municipality. Firstly, there are basic terms specified regarding safety and crime prevention. Another considered topic is social exclusion. Crime prevention assistant project is described in detail, including reasons for its implementation, organization and financing possibilities. Municipality within whose territory the project is carried out is characterized afterwards. Substantial part of the paper is made up from evaluation of questionnaire results and comparison of statements from controlled interviews. Ending of the dissertation is devoted to rating of the project and recommendations.

Klíčová slova: bezpečnost, prevence, sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, Asistent prevence kriminality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36804 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Zichová, Gabriela. Asistenti prevence kriminality ve vybrané obci. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz