Bc. Gabriela Zichová

Diplomová práce

Asistenti prevence kriminality ve vybrané obci

Crime prevention asistants in selected village
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl popsat a zhodnotit projekt Asistent prevence kriminality ve vybrané obci. V práci jsou nejprve vymezeny základní pojmy týkající se bezpečnosti a prevence kriminality. Pozornost je věnována také sociálnímu vyloučení. Následně je podrobněji popsán samotný projekt Asistent prevence kriminality, důvody jeho zavedení, organizace a možnosti financování. Poté je charakterizována …více
Abstract:
Aim of this dissertation is to describe and evaluate the project Crime prevention assistant in a chosen municipality. Firstly, there are basic terms specified regarding safety and crime prevention. Another considered topic is social exclusion. Crime prevention assistant project is described in detail, including reasons for its implementation, organization and financing possibilities. Municipality within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zichová, Gabriela. Asistenti prevence kriminality ve vybrané obci. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní