Mgr. Pavlína Horáčková

Master's thesis

Podpora rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení

The Support of Families with Children in the System of Social Security
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza jednotlivých peněžitých dávek poskytovaných ze systému sociálního zabezpečení v České republice, jejichž účelem je podpora rodin s dětmi. Rovněž jsou zmapovány možnosti, kam by se mohl český systém poskytování dávek posunout do budoucna. V první části práce je definována rodinná a populační politika státu jako součást širšího pojmu sociální politiky, přičemž blíže …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of cash benefits paid from the social security system in the Czech Republic, whose purpose is to support families with children. There are also mapped the options for the directions of future development of the Czech allowance system.The first part of the thesis is focused on the definition of family and population policy of the state as part of a broader concept …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2011
  • Supervisor: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta