Bc. Matej Macák

Diplomová práce

Adaptive complementing of HTTPS flow volume for web traffic

Adaptive complementing of HTTPS flow volume for web traffic
Anotace:
Cieľom tejto práce je navrhnúť algoritmus na dopĺňanie jedného alebo viacerých parametrov zo zachytených tokov a poskytnúť ich vyhodnotenie. Dataset použitý v tejto práci pochádza z webovej prevádzky Masarykovej univerzity a pozostáva zo zalogovaných tokov a udalostí, ktoré sú navzájom korelované tokovo-centrickým spôsobom. V práci sú popísané jednotlivé parametre tokov a ich vzájomné vzťahy k ostatným …více
Abstract:
This thesis aims to design the complementing algorithm for one or more missing parameters in the flows and provide their evaluation. The dataset used for this thesis comes from the web traffic of Masaryk university and contains flow and event logs correlated in a flow-centric manner. The thesis describes parameters in flow entry and their relationships to other parameters, focusing on data volumes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Špaček
  • Oponent: RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů