Denisa SEDLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Referendum o setrvání Velké Británe v Evropské unii v roce 2016 v kontextu debat o přínosech a nákladech evropské integrace

The UK's referendum in 2016 about remaining in the EU in context of debate about the benefits and costs of European integration
Abstract:
Cílem této práce je analýza výsledků britského referenda konaného v roce 2016. Dílčím cílem je rovněž analýza debat o přínosech a nákladech evropské integrace pro Velkou Británii a jejich možného vlivu na výsledky referenda o setrvání Velké Británie v EU. První část práce se zaměří na přiblížení vývoje evropského integračního procesu a role Velké Británie v tomto procesu, včetně okolností vstupu země …more
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of the results of UK's referendum in 2016 about remaining in the EU. Another aim is an analysis of debate about the benefits and costs of European integration for Great Britain and its possible impact on the results. The first part focuses on a development of European integration process and role of Great Britain in this process including circumstances of entering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁKOVÁ, Denisa. Referendum o setrvání Velké Británe v Evropské unii v roce 2016 v kontextu debat o přínosech a nákladech evropské integrace. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta