Denisa SEDLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Referendum o setrvání Velké Británe v Evropské unii v roce 2016 v kontextu debat o přínosech a nákladech evropské integrace

The UK's referendum in 2016 about remaining in the EU in context of debate about the benefits and costs of European integration
Anotácia:
Cílem této práce je analýza výsledků britského referenda konaného v roce 2016. Dílčím cílem je rovněž analýza debat o přínosech a nákladech evropské integrace pro Velkou Británii a jejich možného vlivu na výsledky referenda o setrvání Velké Británie v EU. První část práce se zaměří na přiblížení vývoje evropského integračního procesu a role Velké Británie v tomto procesu, včetně okolností vstupu země …viac
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of the results of UK's referendum in 2016 about remaining in the EU. Another aim is an analysis of debate about the benefits and costs of European integration for Great Britain and its possible impact on the results. The first part focuses on a development of European integration process and role of Great Britain in this process including circumstances of entering …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁKOVÁ, Denisa. Referendum o setrvání Velké Británe v Evropské unii v roce 2016 v kontextu debat o přínosech a nákladech evropské integrace. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Philology / AJ SV VZ