Mgr. Markéta Lenikusová, DiS.

Bakalářská práce

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči

Influence of home environment on relationship between social worker and client during home based assessment for purposes of decision about care
Anotace:
Ve své práci se věnuji vztahu sociálních pracovníků a klientů v domácím prostředí klientů. Zajímá mne, jakým způsobem vnímají sociální pracovníci vliv domácího prostředí na vztah sociálních pracovníků a klientů. K jakým rozdílům dochází oproti jednání na úřadě. V teoretické části stručně popisuji příspěvek na péči a sociální šetření jako hlavní důvod návštěvy domácností klientů. Dále se věnuji vymezení …více
Abstract:
My bachelor’s thesis deals with the relationship between social workers and clients in the home environment of the clients. I am interested in the way, in which the social workers perceive an influence of home environment on relationship between social workers and clients. What are the differences compared to proceedings at the office. The theoretical part of my work briefly describes the care allowance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií