Bc. Marcela Jedličková

Master's thesis

Pomoc dětským obětem sexuálního zneužívání pohledem pracovníků OSPOD

Assistance to child victims of sexual abuse from the perspective of workers of
Anotácia:
Práce se zabývá pomocí, která je poskytovaná dětským obětem sexuálního zneužívání z pohledu pracovníků OSPOD. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů, ochranu dítěte před sexuálním zneužíváním, výskyt sexuálního zneužívání a optimální pomoc, která by měla být dětským obětem poskytnuta. Empirická část popisuje metodologický …viac
Abstract:
This thesis deals with assistance, which is provided to child victims of sexual abuse from the perspective of workers of social-legal protection of children. The thesis is devided into two parts: theoretical and empirical. The teoretical part focuses on the basic concepts, protection of the child from sexual abuse, occurrence of sexual abuse and optimal assistance that should be provided to child victims …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta