Vlčková Vlčková

Bakalářská práce

Sociálně právní ochrana dětí - případové konference

Social and legal protection of children - case conferences
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na případovou konferenci jako metodu sociální práce, na přístup sociálních pracovníků k případové konferenci. V teoretické části je v první kapitole popsáno vysvětlení základních pojmů z oblasti sociálně právní ochrany dětí, rodiny, ohroženého dítěte, náhradní rodinné péče či ústavní výchovy. Ve druhé kapitole je popsána rodina, její smysl, historie, funkce a poruchy rodiny …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on a case conference as a method of social work and on the approach of social workers towards it. In the first chapter of the theoretical part, we describe the explanation of basic concepts in the field of social and legal protection of children, families, endangered children, alternative family care or institutional education. The second chapter describes the family, its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/j7rn3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě