Mgr. Zuzana Zdražilová

Diplomová práce

EEG biofeedback jako možnost nápravy specifických poruch učení

EEG biofeedback as a possible specific learning difficulties remedy
Anotace:
EEG biofeedback je terapeutická metoda založená na poskytování biologické zpětné vazby, která umožňuje harmonizaci mozkových vln. Pomocí snímání EEG dostává klient okamžitou informaci o vlastní mozkové aktivitě, kterou se učí ovládat. Cílem diplomové práce bylo prozkoumat účinky EEG biofeedbacku u dětí se specifickými poruchami učení a ověřit příznivý vliv terapie na výkon pozornosti, schopnosti a …více
Abstract:
EEG biofeedback is a therapeutic method based on providing biological feedback that allows the harmonization of brain waves. By using EEG recordings, the clients receive immediate information about their brain activity which they then learn to control. The objective of this diploma thesis was to explore the effects of EEG biofeedback in children with learning difficulties and to verify the positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Tlapáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie