Theses 

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek – Bc. Alžběta Sedláčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alžběta Sedláčková

Master's thesis

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek

Harmonization of family and work life of single mothers

Abstract: Diplomová práce se zabývá oblastí slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek. Jejím cílem je popsat strategické kroky, které volí matky samoživitelky po odchodu partnera, a jakým způsobem se jim daří skloubit rodinu a práci. Teoretická část práce definuje, jak se rodina jako instituce během času proměňovala a jaké nové koncepty jsou známé nyní. Další kapitoly jsou věnovány charakteristikám samoživitelství, příčinám vzniku a problémům, které s tímto statusem souvisí. Dále je zmíněn pojem Work-life-balanc (WLB), který upravuje současné postavení samoživitelek na trhu práce. Empirická část popisuje metodologii výzkumného šetření, které bylo realizováno kvalitativní metodou, a poslední metodologická část přináší zhodnocení výsledků vlastního výzkumu.

Abstract: The diploma thesis deals with harmonization of family and work life of single mothers. The main goal is to describe strategies chosen by single mothers after partner´s leave and how they are able to harmonize family and work duty. The theoretical part defines family concept which has been changed during years and new concepts which are known nowadays. Further chapters pay attention to characteristic signs of single parenthood, reasons of their origin and problems with this status. There is also mentioned term Work-life-balance, which describes current position of single mothers in the labour market. The empirical part describes metodology of research, which was realised by qualitative method, and last metodological part brings conclusion of findings of own research.

Keywords: samoživitelství, matky samoživitelky, neúplná rodina, osamělé rodičovství, harmonizace práce a rodiny, trh práce, Work-life-balance, single parenthood, single mothers, single-parent family, lone paretnhood, harmonization of work and family, labour market

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 20:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz