Bc. Šárka Hótová

Diplomová práce

Budování značky v prostředí nadnárodní společnosti pro lokální trhy

A Brand Building of the Multinational Company for Local Markets
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu problematiky budování značky v prostředí nadnárodní společnosti pro lokální trhy. První část je zaměřena na výklad základních pojmů a představení nástrojů, jejichž pomocí lze vybudovat silnou a konkurenceschopnou značku. Jsou zde vysvětleny pojmy, např. role značky, její vize, identita, positioning, image, hodnoty a jejich role v marketingové teorii. Další …více
Abstract:
This thesis is focused on analysis of brand building multinationals environment to local markets. The first part focuses on the explanation of basic concepts and presentation tools you can use to build a strong and competitive brand. There are explained terms, eg. The role of the brand, its vision, identity, positioning, image, value and its role in marketing theory. The next chapter in the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní