Lenka SVOBODOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika pohlavního zneužívání dětí z pohledu mladistvých osob

The issue of child sexual abuse from the perspective of young people
Anotácia:
Tato bakalářská práce na téma Problematika pohlavního zneužívání dětí z pohledu mladistvých osob je zaměřena na problematiku trestného činu pohlavního zneužití, jakožto patologického jevu ve společnosti. Cílem této bakalářské práce je zjistit od mladistvých osob, zda jsou děti na základních školách dostatečně informovány o problematice pohlavního zneužívání dětí. Práce je rozdělena na dvě části a to …viac
Abstract:
The bachelor thesis on the topic ?The Issue of Child Sexual Abuse from the Perspective of Young People? is focused on the issues of the criminal act of sexual abuse as a pathological phenomenon in the society. The aim of the bachelor thesis is to find out from young people if the children at primary schools are sufficiently informed about the issues of child sexual abuse. The bachelor thesis is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zverejniť od: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 3. 2013
  • Vedúci: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Lenka. Problematika pohlavního zneužívání dětí z pohledu mladistvých osob. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta