Lenka ŠTEFFLOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku u nemovitých věcí bytového družstva z účetního a daňového pohledu

Technical appreciation of fixed assets for immovable assets of the housing cooperative from the accounting and tax perspective
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na metody účetního odpisování po provedení technického zhodnocení budovy u bytového družstva. V práci jsou popsány rozdílné pohledy na dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení a odpisování z účetního a daňového hlediska. Na modelovém příkladu jsou srovnány různé kombinace účetních a daňových metod odpisování a zhodnoceny jejich dopady na základ daně z příjmů právnických …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the methods of accounting depreciation after the technical improvement of the building in the housing cooperative. The thesis describes different views on tangible fixed assets, technical appreciation and depreciation from the accounting and tax point of view. The model example compares different combinations of accounting and tax depreciation methods and evaluates their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Pavlína Mazancová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTEFFLOVÁ, Lenka. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku u nemovitých věcí bytového družstva z účetního a daňového pohledu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická