Niko Henri Joonas Koskenniemi

Master's thesis

The effects on monetary policy on corporate investment in Finland

Efekt monetární politiky na korporátní investice ve Finsku
Abstract:
Cílem této práce je zjisti efektivitu monetární politiky na míru investic finských výrobních firem. Výzkumné otázky jsou rozděleny do tří částí: jaký je efekt nízkých úrokových sazeb, jaké jiné faktory ovlivňují investice a jaký je vztah mezi monetární politikou a těmito ostatními faktory. Pro zodpovězení těchto otázek je vytvořen ekonometrický model. Interpretace výsledků a politická doporučení jsou …more
Abstract:
This thesis aims to find out the effectivity of monetary policy on investment activity in Finnish manufacturing firms. Research question is divided into three parts for clarification: 1) what the effect of low interest rates is, 2) what other factors are impacting the investments and 3) what the interaction between monetary policy and these other factors is. To come up with answers to these questions …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta