Bc. Ondřej Svoboda

Diplomová práce

Kinestetický způsob učení Angličtiny na vyšším stupni základních škol a na středních školách

Kinesthetic Way of English Learning of Secondary Schools
Anotace:
Tato práce se zabývá kinestetickým stylem učení a motivací. Práce se snaží zjistit, jaká je reakce a motivace žáků na přelomu druhého stupně ZŠ a SŠ vzdělání s pokročilou úrovní angličtiny, jsou-li vystaveni sérii kinestetických aktivit, a jak úspěšní budou při plnění cílů těchto úkolů. Po specifikování teoretického kontextu kinestetického učení a motivace, byla sestavena série kinestetických aktivit …více
Abstract:
This thesis focuses on the kinesthetic learning and motivation. It seeks to determine what is the reaction and motivation of secondary school advanced learners of English when exposed to a series of kinesthetic activities and how will the learners do in fulfilling the tasks. After introducing the theoretical background for kinesthetic learning and motivation, a set of kinesthetic activities was compiled …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií