Bc. Ján Struhár

Diplomová práce

Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics

Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je vysvetliť kontext marketingu služieb a vysokého školstva v druhej kapitole. Následne je analyzovaný český vysokoškolský trh so zameraním na internet a sociálne média, a to v tretej kapitole. Dopĺňa to definovanie inbound marketingu a popis jeho praktík v kapitole štvrtej. Kapitola 5 pozostáva z prípadovej štúdie Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v ktorej sa nachádza …více
Abstract:
This thesis aims to explain the context of service and higher education marketing in the second chapter. Then Czech education market is analyzed , focusing on the Internet and the social media, in the third chapter. It is complemented in the fourth chapter by definition of inbound marketing and description of its practices. Chapter 5 consists of a case study of the Faculty of Informatics of Masaryk …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Gráf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace