Bc. Anna Kutláková

Diplomová práce

Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.

Evaluation of solid phase microextraction techniqes (SPME and SBSE) for measuring distribution of PAHs in aqueous environmental samples
Anotace:
Sorpční extrakce na míchadélku (SBSE) je moderní extrakční technika umožňující stanovení organických polutantů v životním prostředí bez použití organických rozpouštědel. Metoda je založena na sorpční extrakci do polymerní fáze, nejčastěji polydimethylsiloxanu (PDMS), kterým je potaženo magnetické míchadélko. Jednou z nejvýznamnějších skupin organických látek znečišťujících životní prostředí a negativně …více
Abstract:
Stir-bar sorptive extraction (SBSE) is a modern extraction method for the determination of organic compounds from the environment without the use of organic solvents. The method is based on sorptive extraction, whereby the solutes are extracted into a polymer coating, mostly polydimethylsiloxane (PDMS), on a magnetic stirring rod. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is one of the most significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta