Mgr. Ladislava Šnajdrová

Bachelor's thesis

Stresové faktory v práci sester na jednotce intenzivní péče

Stress Factors at Work of the Intensive Care Units Nurses
Abstract:
Povolání zdravotní sestry bylo, je a vždy bude nejen fyzicky náročné, ale především s sebou nese velkou psychickou zátěž. Bakalářská práce se zabývá stresovými faktory, které na sestry působí při jejich práci. V prováděném šetření bylo zjišťováno, jaké příznaky stresu na sobě sestry pociťují, jak působí na sestry kontakt se spolupracujícím personálem a do jaké míry jsou sestry ovlivněny smrtí pacientů …more
Abstract:
The nurse's job was, is and always will be not only physically demanding but above all the job is hard for its psychical stress. The bachelor paper concerns the stress factors affecting nurses in their job. In the inquiry accomplished, we were finding out the symptoms of stress experienced by the nurses, the effect of the contact with cooperating personnel and the rate of the influence of patient's …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2008
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Žídková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta