Mgr. Ladislava Šnajdrová

Bachelor's thesis

Stresové faktory v práci sester na jednotce intenzivní péče

Stress Factors at Work of the Intensive Care Units Nurses
Anotácia:
Povolání zdravotní sestry bylo, je a vždy bude nejen fyzicky náročné, ale především s sebou nese velkou psychickou zátěž. Bakalářská práce se zabývá stresovými faktory, které na sestry působí při jejich práci. V prováděném šetření bylo zjišťováno, jaké příznaky stresu na sobě sestry pociťují, jak působí na sestry kontakt se spolupracujícím personálem a do jaké míry jsou sestry ovlivněny smrtí pacientů …viac
Abstract:
The nurse's job was, is and always will be not only physically demanding but above all the job is hard for its psychical stress. The bachelor paper concerns the stress factors affecting nurses in their job. In the inquiry accomplished, we were finding out the symptoms of stress experienced by the nurses, the effect of the contact with cooperating personnel and the rate of the influence of patient's …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedúci: PhDr. Zdeňka Žídková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta