Lucie Hubáčková

Bachelor's thesis

Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.

Analysis and Financial Risk Management in the Vltava Labe Media a.s.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy a řízení finančních rizik v podniku VLTAVA LABE MEDIA a.s. Cílem je analyzovat současná finanční rizika ve vybra-ném podniku pomocí správně zvolených metod a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Teoretická část pojednává a vysvětluje základní charakteristiku rizika, finančního rizika, jak je řídit a analyzovat. V praktické části jsou finanční …more
Abstract:
This thesis is focused on analysis and financial risk management in the VLTAVA LABE MEDIA Inc. Aim of my thesis is to analyze current financial risks using properly selected methods and to propose appropriate measures to improve the overall financial situation. The theoretical part explains the basic characteristics of risk and financial risk as well as how to manage and analyse such risks. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hubáčková, Lucie. Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Risk Control