Alena Bartošová

Bakalářská práce

Sociální pedagog očima studentů

Social educator eyes of students
Anotace:
Bakalářská práce Sociální pedagog očima studentů se zaměřuje na možnosti studia oboru sociální pedagogika v České republice. Porovnává profily absolventů sociální pedagogiky jednotlivých vysokých škol. Hledá možnosti uplatnění absolventa sociální pedagogiky. V praktické části se zaměříme na to, jak se na uplatnění profese sociálního pedagoga dívají studenti sociální pedagogiky. Jako výzkumnou metodu …více
Abstract:
Bachelor thesis social educator eyes of students focuses on the possibilities degree in social pedagogy in the Czech Republic. Compares the profiles of graduates of social pedagogy individual universities. Seeks opportunities of a leaver social pedagogy. In the practical part will focus on how the exercise of the profession of social pedagogy students watching. As a research method we chose SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Silvia Neslušanová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošová, Alena. Sociální pedagog očima studentů. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe