Theses 

Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt – Mgr. Bc. Šárka Krobotová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Šárka Krobotová

Master's thesis

Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt

Distribution cooperative as an entrepreneurial subject

Abstract: Předmětem diplomové práce „Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt“ je popis a analýza vybraného odbytového družstva – NATURE FRUIT – jako hospodářského subjektu. V teoretické části práce je představen koncept družstva a je zde zmapována situace družstev v České republice. V praktické části je představeno konkrétní odbytové družstvo, provedena finanční analýza družstva a jeho členů a na základě získaných poznatků analyzována činnost tohoto družstva. Výpovědi členů družstva odhalí výhody či nevýhody členství. Na závěr jsou identifikovány rezervy v přínosech družstva pro jeho členy.

Abstract: The submitted thesis „Distribution cooperative as an entrepreneurial subject“ deals with a description and an analysis of a particular coop – NATURE FRUIT – as an entrepreneurial subject. The theoretical part contains a definition of a coop and it describes the situation of coops in the Czech republic. In the practical part the actually existing cooperative is introduced, its economic situation is assessed through financial analysis and the whole coop is analyzed. Members of the coop are interviewed and advantages and disadvantages of the membersip are revealed. In the conclusion there are reserves indetified.

Keywords: Odbytové družstvo, družstvo, finanční analýza, členství v družstvu Distribution cooperative, cooperative, financial analysis, membership in a cooperative

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 06:02, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz