Theses 

Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt – Mgr. Bc. Šárka Krobotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Šárka Krobotová

Master's thesis

Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt

Distribution cooperative as an entrepreneurial subject

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Odbytové družstvo jako podnikatelský subjekt“ je popis a analýza vybraného odbytového družstva – NATURE FRUIT – jako hospodářského subjektu. V teoretické části práce je představen koncept družstva a je zde zmapována situace družstev v České republice. V praktické části je představeno konkrétní odbytové družstvo, provedena finanční analýza družstva a jeho členů a na základě získaných poznatků analyzována činnost tohoto družstva. Výpovědi členů družstva odhalí výhody či nevýhody členství. Na závěr jsou identifikovány rezervy v přínosech družstva pro jeho členy.

Abstract: The submitted thesis „Distribution cooperative as an entrepreneurial subject“ deals with a description and an analysis of a particular coop – NATURE FRUIT – as an entrepreneurial subject. The theoretical part contains a definition of a coop and it describes the situation of coops in the Czech republic. In the practical part the actually existing cooperative is introduced, its economic situation is assessed through financial analysis and the whole coop is analyzed. Members of the coop are interviewed and advantages and disadvantages of the membersip are revealed. In the conclusion there are reserves indetified.

Kľúčové slová: Odbytové družstvo, družstvo, finanční analýza, členství v družstvu Distribution cooperative, cooperative, financial analysis, membership in a cooperative

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 22:43, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz