Bc. et Bc. Hana Hlavová

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy

Financial Statements According to International Financial Reporting Standard for SMEs.
Anotace:
Tématem diplomové práce „Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy“ je konverze účetní závěrky podle české legislativy na účetní závěrku podle IFRS pro SME. První kapitoly se zabývají vznikem standardu, jeho obsahem a použitím jednotlivých oddílů. Hlavní část práce je věnována konverzi účetní závěrky. Na příkladu stavební společnosti převádí diplomová …více
Abstract:
The goal of the submitted master´s thesis „Financial Statements According to the International Financial Reporting Standard for SMEs“ is a conversion from the financial statements prepared in conformity with the Czech accounting legislation to the one meeting conditions of the IFRS for SMEs. The first chapters deal with the genesis of the standard, its contents and applications of particular sections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta