Martin BÍNA

Bachelor's thesis

Domácí násilí a jeho řešení s Policií ČR a jinými organizacemi pomáhajícím obětem domácího násilí

Domestic violence and its solution with the Police of the Czech Republic and other organizations helping victims of domestic violence
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku domácího násilí a zaměřit se na cílovou skupinu osob postižených domácím násilím. Následným cílem práce bylo zjistit možná řešení v rámci organizací pomáhajících obětem postižených domácím násilím. Dalším cílem je zveřejnění aktuální statistiky nárůstu či poklesu případů domácího násilí v České republice od doby platnosti institutu vykázání dle zákona …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the issue of domestic violence, with the focus on the people affected by domestic violence as a target group. The subsequent goal of this thesis is to identify possible solutions in organizations helping the victims of domestic violence. Another goal is to publish current statistics of the increase or decrease in cases of domestic violence in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 8. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÍNA, Martin. Domácí násilí a jeho řešení s Policií ČR a jinými organizacemi pomáhajícím obětem domácího násilí. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hlqkh1 hlqkh1/2
9/8/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.