Bc. Pavel Kalous

Bakalářská práce

Mezipodnikové srovnání společností na bázi finančních výkazů

Intercompany comparison of the companies on the basis of financial reports
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na mezipodnikové srovnání společností, které podnikají ve stejném oboru činnosti, na bázi finančních výkazů. V teoretické části popisuji hlavní úkoly finanční analýzy a hlavní poměrové ukazatele. Dále se zabývám zdroji vstupních dat a vysvětluji jejich vzájemné vazby. V závěru této části se věnuji nejvíce používaným metodám mezipodnikového srovnání. V praktické části …více
Abstract:
The topic of this thesis is an Intercompany comparison of the companies, which deal on the same field of activity, on the basis at financial reports. In the theoretical part I describe the main tasks of the financial analysis and the main ratio indicators. I also deal with data sources and I explain their relationships. At the close of this part I present the most used methods of intercompany comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní