Kamil Bělina

Diplomová práce

Body image v tištěných médiích v ČR

Body image in print media in Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je zachytit rozsah a způsob využití body image v inzercích lifestylových časopisů a zjistit tak současné vnímání krásy, která nám je prostřednictvím tohoto média prezentována. Dále odhalit, jak se jednotlivé prvky body image liší v lifestylových časopisech pro různé cílové skupiny (ženy, muži či mládež). Vedlejším cílem je porovnání titulních stran z hlediska BI s inzercí uvnitř. První …více
Abstract:
The aim of this thesis is to capture the scope and the way of application of body image in advertising of lifestyle magazines and find out the current perception of beauty that is presented through this media type. Furthermore, the purpose is to discover how the individual elements of body image can differ in lifestyle magazines for various target groups (women, men, teenagers). The secondary aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Richard Gažo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71504