Barbora Smoleňová

Bakalářská práce

Analýza inzerce v časopisech pro ženy

The Analysis of Advertising in Womens´ Magazines
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Analýza inzerce ve vybraných tištěných časopisech pro ženy. Vybrala jsem čtyři tituly vydávané největším nakladatelstvím ženských časopisů v České republice – Stratosféra, s.r.o.Hlavním cílem mé práce bylo podrobně prozkoumat a popsat strukturu reklam uveřejňovaných v tištěných časopisech. Výzkum byl zaměřen na zjištění, které produkty nebo služby jsou v tištěných nabízeny …více
Abstract:
The subject of my bachelor work is The Analysis of Advertising in Womens´ Magazines. I chose four titles edited by the biggest womens´ magazines publisher in the Czech Republic – Stratosféra Ltd.The main objective of my work was to examine and describe the structure of advertising publicized in printed magazines in detail. The research was aimed for findings which products or services are offered and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Balcar
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava