Bc. Ema Zezulová

Master's thesis

Prezentace témat s možným polarizačním charakterem politickými stranami na sociální sítí Facebook a reakce uživatelů na ni

The presentation of potentially polarizing themes by political parties on Facebook and the response to it from the Facebook users
Anotácia:
Diplomová práce analyzuje komunikaci českých politických stran zastoupených v Parlamentu České republiky na sociální síti Facebook během února a března 2019. Celkem bylo pomocí obsahové analýzy analyzováno přes 1500 příspěvků stran a 36 tisíc komentářů. Výzkumná práce je rámována fenoménem společenské polarizace, která je velmi výrazná v prostředí internetu a sociálních sítí. Práce se ve velké míře …viac
Abstract:
The thesis analyzes the communication of Czech political parties represented in the Parliament of the Czech Republic on the Facebook social network during February and March 2019. In total, over 1,500 pages and 36,000 comments were analyzed using content analysis. The research work is framed by the phenomenon of social polarization, which is very significant in the Internet and social networks. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Slavík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií