Eliška KULICHOVÁ

Bachelor's thesis

Nezdravý životní styl mládeže jako důsledek vlivu konzumní společnosti, možnosti jeho nápravy

Unhealthy lifestyles of young people as a result of the impact of consumer society, the possibility of redress
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o současné mládeži žijící v konzumní společnosti. Teoretická část charakterizuje pojmy mládež, konzumní společnost, nežádoucí vlivy působící na mládež a způsoby nápravy společnosti. Kvantitativním výzkumem zjišťuji, jaký vliv má současná společnost na dnešní mládež.
Abstract:
The bachelor thesis deals with young people living in contemporary consumer society. The theoretical part describes the concepts of youth, consumer society, adverse influences on youth and remedies of the company. Quantitave research, I fing influence of the contempory society of today?s youth.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zverejniť od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Součková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULICHOVÁ, Eliška. Nezdravý životní styl mládeže jako důsledek vlivu konzumní společnosti, možnosti jeho nápravy. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe