Bc. Irena POŠMURNÁ

Diplomová práce

Právní úprava poměrů dětí de lege lata

Legal regulation of the conditions of children de lege lata
Anotace:
V diplomové práci "Právní úprava poměrů dětí de lege lata" jsem se zabývala analýzou současné právní úpravy týkající se rodiny a jednotlivých typů úprav poměrů, příp. zjištěním rozdílů mezi platnou právní úpravou a právní úpravou platnou do konce roku 2013. Dále jsem se věnovala jednotlivým formám svěření dítěte do péče, jejich výhodám či nevýhodám a možnostem působení sociální pedagogiky v této oblasti …více
Abstract:
In the thesis "Legal regulation of the conditions of children de lege lata" I dealt with the analysis of the recent legal regulation concerning the family and particular types of forms of the child education and detection of the differences between the recent legal rules and the rules valid till 2013. Further I described the particular types of decisions on the child education, its benefits or disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2014
Zveřejnit od: 25. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŠMURNÁ, Irena. Právní úprava poměrů dětí de lege lata. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe