Bc. Petr Šmahel

Master's thesis

Řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců

Performance Management and Remuneration as the Tools to Support Employee Involvement
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců, zrealizovat analýzu aktuálního systému řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve společnosti CELO invest, s.r.o. a navrhnout tak opatření na zvýšení jejich angažovanosti. Diplomová práce je součástí …more
Abstract:
The goal of the prevented thesis is to implement the anylysis of the current system of the management of the working performance and of the employee´s remuneration in CELO Invest company, Ltd., on the basis of processing of theoretical solutions of issues of the management of the working performance and of the employee´s remuneration as tools of the support of engagement, and so suggest arrangements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Reader: Jitka Křesťanová, MSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting