Theses 

Endogenní regionální rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko – Bc. Michaela Hanáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Hanáková

Bachelor's thesis

Endogenní regionální rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko

Endogenous regional development in case study of local action group Východní Slovácko

Anotácia: Tato bakalářská práce na téma Endogenní rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko se zabývá vnitřním regionálním rozvojem daného území za pomocí mobilizace vnitřních zdrojů. V teoretické části jsou stručně popsány základní pojmy regionálního rozvoje, národní strategický rámec, Program rozvoje venkova, blíže princip LEADER a MAS. Praktická část se věnuje přímo Místní akční skupině Východní Slovácko a analýze projektů, které byly podpořeny v rámci programu LEADER, Regionálním operačním programem.

Abstract: This bachalors thesis on the theme Endogenous regional development in case study local action group Východní Slovácko is focused on internal regional development based on this area with the help of mobilization of internal resources. In the teoretical part are basic fact regional development, rural development program, Nationale strategical frame of reference, LEADER and LAG. Practical part is focused directly on local action group Východní Slovácko and analyse of project, witch was cofinancing with regional program LEADER.

Kľúčové slová: Regionální rozvoj, Program rozvoje venkova, LEADER, MAS Východní Slovácko

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 16:09, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz