Bc. Michaela Hanáková

Bakalářská práce

Endogenní regionální rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko

Endogenous regional development in case study of local action group Východní Slovácko
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Endogenní rozvoj na příkladu MAS Východní Slovácko se zabývá vnitřním regionálním rozvojem daného území za pomocí mobilizace vnitřních zdrojů. V teoretické části jsou stručně popsány základní pojmy regionálního rozvoje, národní strategický rámec, Program rozvoje venkova, blíže princip LEADER a MAS. Praktická část se věnuje přímo Místní akční skupině Východní Slovácko a …více
Abstract:
This bachalors thesis on the theme Endogenous regional development in case study local action group Východní Slovácko is focused on internal regional development based on this area with the help of mobilization of internal resources. In the teoretical part are basic fact regional development, rural development program, Nationale strategical frame of reference, LEADER and LAG. Practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta