Marianna Janíčková

Bakalářská práce

Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov

Care employer of employees
Abstract:
The work on „Care employer of employees“ is an analysis care system for employees in the selected company. The theoretical part focuses on the describe the history care system for employees, definition the issue in the Slovak republic, safety and occupational health, Inspection work in the Slovak republic and care of individual categories employees.
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce na tému: „Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov“ je analýza systému starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku. Teoretická časť je zameraná na popísanie histórie vzniku starostlivosti o zamestnancov, na definovanie danej problematiky v rámci Slovenskej republiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Inšpekcie práce Slovenskej republiky a starostlivosti o …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK