Bc. Martina Zoubková

Bachelor's thesis

Obsahová analýza blended learningových kurzů a literatury

Content analysis of blended learning courses and literature
Abstract:
Bakalářská práce Obsahová analýza blended learningových kurzů a literatury se zabývá populárním vzdělávacím tématem blended learning, především shrnutím blended learningové teorie a obsahovou analýzou vybraných blended learningových kurzů a literatury. Praktická část se zaměřuje také na srovnání teorie s praktickým provedením kurzu. Dále hodnotí zvolené metody pro použití v konkrétních kurzech, roli …more
Abstract:
Bachelor's thesis Content analysis of blended learning courses and literature deals with popular educational theme called blended learning, primarily summarization of blended learning theory and content analysis of chosen blended learning courses and literature. Practical part is concentrated also to comparison of theory and practical execution of courses. Thesis also evaluates chosen methods for usage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
  • Reader: Mgr. Gabriela Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta