Bc. Zuzana Karlová

Bakalářská práce

Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR

Characteristics of co-operation of fire protection Fire Fighters and the Fire Rescue service of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje požární ochranu, zejména pak spolupráci jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR. Každý kraj má specifika, a proto se bakalářská práce orientuje na Pardubický kraj. Praktická část práce je věnována analýze rozložení jednotlivých druhů jednotek u zásahu.
Abstract:
This bachelor work describes the fire protection, especially cooperation of fire protection units the Brigade volunteer firefighters and Fire rescue brigade of Czech Republic. Each county has different characteristics and therefore the work is focused on the Pardubice Region. The practical part of the work is dedicated to the analysis distribution of individual types units at the intervention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karlová, Zuzana. Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní