PhDr. Mgr. Monika Novotná, Ph.D.

Disertační práce

Analýza podmienok k vzdelávaniu podľa Rámcového vzdelávacieho programu RVP ZŠS

The analysis of the school conditions according to Framework educational program RVP ZŠS
Abstract:
The dissertation thesis deals with the school conditions in special elementary school in the Czech Republic and in time before the education according to the new curricula Framework educational program for the field of study special elementary school (RVP ZŠS, 2008). The theoretical part of the dissertation thesis processed epistemological starting points of educating pupils in special elementary school …více
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou podmienok k vzdelávaniu v základnej škole špeciálnej v Českej republike a to v dobe pred začatím edukácie podľa nového kurikulárneho dokumentu Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS, 2008). Teoretická časť dizertačnej práce spracováva epistemologické východiská edukácie žiakov v základnej škole špeciálnej, edukačný proces …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta