Bc. Tomáš Kotrč

Master's thesis

Volební právo v rámci Evropské úmluvy o lidských právech

The suffrage in the context of the European Convention on Human Rights
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na lidská práva a hlavně na volební právo v rámci Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Cílem práce je uvést základní informace, které jsou nutné pro pochopení obecné problematiky lidských práv a dokázat důležitost zejména volebního práva v současném světě. V práci jsou uvedeny konkrétní případy porušování volebního práva vězňů, které slouží k potvrzení nebo vyvrácení …viac
Abstract:
This thesis is focused on the human rights and especially on the suffrage in the context of the European Convention on Human Rights. The goal is to provide basic information, which are necessary for the understanding of the general issues of the human rights, and prove the importance of the suffrage in particular, especially in the contemporary world. In this thesis, specific cases of violations of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní