Bc. Tomáš Kotrč

Master's thesis

Volební právo v rámci Evropské úmluvy o lidských právech

The suffrage in the context of the European Convention on Human Rights
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na lidská práva a hlavně na volební právo v rámci Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Cílem práce je uvést základní informace, které jsou nutné pro pochopení obecné problematiky lidských práv a dokázat důležitost zejména volebního práva v současném světě. V práci jsou uvedeny konkrétní případy porušování volebního práva vězňů, které slouží k potvrzení nebo vyvrácení …more
Abstract:
This thesis is focused on the human rights and especially on the suffrage in the context of the European Convention on Human Rights. The goal is to provide basic information, which are necessary for the understanding of the general issues of the human rights, and prove the importance of the suffrage in particular, especially in the contemporary world. In this thesis, specific cases of violations of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní