Adriana JAROŠOVÁ

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí

Generally binding ordinances - supervision over issuance and content of generally binding ordinances of the municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dozorem nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Vydáváním obecně závazných vyhlášek dochází k realizaci ústavně zaručeného práva obce při výkonu samosprávy. Jedná se o pravomoc obcí, která je aplikovaná jednotlivými obcemi České republiky a tím ovlivňuje a zasahuje do běžného života občanů obce. V úvodu bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy a obce …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis are the generally binding ordinances and supervision over issuance and content of the generally binding ordinances of the municipalities. They are a result of the realization of the right to self-government and they are an important part of the legal order of the Czech republic. The main chapter is devoded to supervision over the generally binding ordinances. The supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Triner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Adriana. Obecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/